Nahajate se tukaj

Omejitev odgovornosti

Čeprav delujemo z največjo skrbnostjo pri zbiranju informacij, ki jih objavljamo na našem spletnem portalu in skrbimo za njihovo pravilnost in ažurnost, je naša kazenska in civilna odgovornost za stvarne in pravne napake na informacijah popolnoma izključena in ne odgovarjamo za nikakršno neposredno ali posredno škodo ali neprijetnosti, ki bi lahko uporabniku nastale zaradi uporabe morebitnih napačnih ali netočnih informacij, ki bi se znašle na naši spletni strani. Pridržujemo si pravico do spremembe oziroma odmika vsebine, deloma ali v celoti, brez predhodne najave.

Dokumenti, objavljeni na naših spletnih straneh nujno ne zajemajo in natančno ne reproducirajo uradnega besedila posameznega dokumenta. Naša kazenska in civilna odgovornost za napake v besedilu je popolnoma izključena in ne odgovarjamo za nikakršno neposredno ali posredno škodo ali neprijetnosti, ki bi lahko uporabniku nastale zaradi uporabe morebitnega napačnega besedila. Uporabniku priporočamo, da v kolikor sprejema pomembno ali celo nepopravljivo odločitev na podlagi podatkov, ki so objavljeni na naših spletnih straneh, podatke preveri neposredno pri naših svetovalcih ali pri pristojnih organih.

 

V nobenem primeru uporabnikom ne odgovarjamo za nikakršno posredno ali neposredno škodo ali neprijetnosti (izguba dobička, poslovno tveganje, izguba programske ali siceršnje podatkovne opreme), ki bi lahko uporabniku nastale zaradi tehničnih težav, oziroma nezmožnosti uporabe naše spletne strani ali povezav, ki se nahajajo na spletni strani. Naša spletna stran vsebuje povezave do drugih spletnih strani organov javne uprave ter drugih pravnih in fizičnih oseb, za katere ne sprejemamo nikakršne odgovornosti za vsebino, obliko in vnesene spremembe teh strani kot tudi ne za njihovo morebitno politiko do obiskovalcev spletnih strani.