Davčno svetovanje

Individualno davčno svetovanje, davčno predračunavanje, priprava davčnih obračunov in poročil, preventivni davčni pregled, zastopanje v davčnih postopkih.

Poslovno svetovanje

Strokovna podpora pri poslovnem odločanju. Ustanovitev podjetja, preveritve poslovnih idej, preverjanje bonitet subjektov, sodelovanje na razpisih itd.

Računovodski servis

Vodenje poslovnih knjig, priprava davčnih obračunov in poročil, poslovno, računovodsko in davčno svetovanje - vse na enem mestu, individualna obravnava. Klasično, brezpapirno in elektronsko računovodstvo.

Seminarji in predavanja

Seminarji na temo davčnega in drugega povezanega področja, skupaj z našim preizkušenim računovodjem in davčnikom. Vsako leto pa tudi dogodek Vencelj Day.